Certyfikat CE

Opublikowany przez      31/01/2022 00:00:00    Komentarze 0
Certyfikat CE

Symbol CE to znak informujący konsumentów, że dany produkt jest zgodny z dyrektywami “Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Jego stosowanie jest obowiązkowe w przypadku niektórych przedmiotów, m.in. zabawek dla dzieci, urządzeń medycznych, chłodziarek, zamrażarek, itp. Użytkując przedmioty oznaczone znakiem CE możemy być pewni, że powstały one z poszanowaniem zasad dotyczących bezpieczeństwa zdrowia ludzi i ochrony środowiska.

Jeśli szukasz informacji na temat europejskiego znaku jakości CE dobrze trafiłeś! W poniższym tekście znajdziesz informacje na temat tego czym jest certyfikat CE, jak wygląda i na jakich produktach musi się on znaleźć. Ponadto, wspomnimy co nieco na temat zasad znakowania towarów symbolem CE i konsekwencji prawnych niezastosowania się do nich. Mamy nadzieję, że lektura tekstu pozwoli Ci znaleźć odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

Znak CE - co oznacza?

Symbol CE to oznaczenie umieszczane na niektórych produktach będące gwarancją producenta, że dany wyrób jest zgodny z dyrektywami “Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Dyrektywy te to nic innego jak zestaw wytycznych dotyczących sposobu produkcji towarów. Producenci stosując się do nich nie tylko zdobywają możliwość sprzedaży własnych produktów na terenie Unii Europejskiej, lecz także dbają o środowisko i zdrowie konsumentów.

Przed umieszczeniem oznaczenia CE na wyrobach producenci są zobowiązani do poddania ich procedurze oceny zgodności z dyrektywami. W zależności od charakteru produktu wytwórca sam określa, które z dyrektyw dotyczą danego dobra, a następnie przystępuje do oceny zgodności. Wyniki działań należy udokumentować i przechowywać tak, aby w razie kontroli móc je przedłożyć uprawnionym organom.

Zasady umieszczania oznaczenia CE na produktach

Oznakowanie znakiem CE jest obowiązkowe w przypadku niektórych produktów, przy czym to producent jest zobligowany do umieszczenia go na swoim wyrobie i wcześniejszego przeprowadzenia i udokumentowania odpowiednich badań.

W wielu sytuacjach procedura oceny zgodności z dyrektywami UE wymaga udziału tzw. Jednostki Notyfikowanej występującej w roli strony trzeciej. Jest to organizacja powołana przez władze krajowe do nadzorowania działań wynikających z dyrektyw. Warto jednak wiedzieć, że wybór Jednostki Notyfikowanej jest w pełni dowolny i producent może zdecydować się na dowolną z terenu całej Unii.

W przypadku importowania towarów spoza granic Unii Europejskiej obowiązkiem importera jest upewnienie się czy producent przedsięwziął odpowiednie kroki i przeprowadził procedurę oceny zgodności. Należy również upewnić się czy niezbędna dokumentacja może być udostępniona na żądanie oraz czy kontakt z producentem danego wyrobu jest zawsze możliwy do ustalenia.

Jeśli importer zamierza sprzedawać sprowadzone produkty pod własną marką obowiązki producenta spoczywają na jego barkach.

Czytaj także: Zgrzewarki - co warto wiedzieć?

Na jakich produktach powinien znaleźć się znak CE?

Producent umieszczając znak jakości CE na swoim wyrobie deklaruje, że procedura oceny zgodności z dyrektywami przebiegła pomyślnie, a co za tym idzie produkt powstał zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi Unii Europejskiej. Dlatego też oznaczenie CE na produktach umożliwia swobodny przepływ towarów na terenie Unii, a także Turcji i krajów EFTA, czyli Islandii, Norwegii i Lichtensteinu.

Produkty, w przypadku których wytwórca jest zobowiązany do umieszczenia na nich znaku CE to m.in.: zabawki dla dzieci do lat 14, urządzenia medyczne, wyroby medyczne osadzone aktywnie, chłodziarki i zamrażarki domowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia ciśnieniowe, urządzenia gazowe, materiały wybuchowe do użytku cywilnego i proste zbiorniki ciśnieniowe.

Symbol CE - dobór procedury oceny zgodności

Przystępując do procesu certyfikacji CE produktu producent w pierwszej kolejności musi się zorientować, które z dyrektyw Unii Europejskiej dotyczą jego wyrobu. Symbol CE dotyczy bowiem dużej grupy produktów opisanych odmiennymi normami. Zapisy innych dyrektyw muszą być spełnione w przypadku zbiorników ciśnieniowych, a innych w przypadku zabawek dla dzieci lub zamrażarek.

Spośród dyrektyw, które trzeba spełnić, aby móc posługiwać się symbolem CE można wyróżnić dyrektywę:

- maszynową;

- niskonapięciową;

- ws. stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

- ws. środków ochrony indywidualnej;

- ws. zabawek;

- ws. urządzeń ciśnieniowych;

- ws. urządzeń pomiarowych;

- ws. rekreacyjnych wyrobów pływających;

- kompatybilności elektromagnetycznej;

- radiową;

- ws. urządzeń spalających paliwa gazowe;

- prostych zbiorników ciśnieniowych;

- o urządzeniach kolei liniowych;

- ws. wyrobów pirotechnicznych;

- ws. materiałów wybuchowych do użytku cywilnego;

- ws. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej;

- ws. dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów;

- ws. wyrobów medycznych;

- ws. urządzeń medycznych do diagnozy in vitro;

- ws. wyrobów medycznych aktywnego osadzenia;

- ws. emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń;

- ekoprojektu.

Jak wygląda europejski znak CE?

Europejski znak jakości CE posiada swój unikalny wzorzec, którego nie należy przeinaczać, np. poprzez zmianę jego proporcji, zmianę odstępu między literami, itp. Należy go umieścić bezpośrednio na produkcie lub gdy jest to niemożliwe, np. ze względu na rozmiar lub charakter wyrobu, na jego opakowaniu. Symbol CE powinien być niezmywalny oraz widoczny i czytelny dla konsumenta. Ponadto, wysokość znaku CE powinna wynosić minimum 5 mm, chyba że szczegółowa dyrektywa stanowi inaczej. W sytuacji, gdy w procesie oceny zgodności produktu z dyrektywami Unii brała udział Jednostka Notyfikacyjna konieczne jest również umieszczenie obok znaku CE numeru identyfikacyjnego owej jednostki.

Certyfikat jakości CE - konsekwencje prawne

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących certyfikacji symbolem CE niesie ze sobą konsekwencje prawne. W zależności od wagi wykroczenia mogą mieć one postać grzywny lub kary więzienia.

Czytaj także: Dziurkacz i zszywacz - podstawowe wyposażenie biura

Komentarze

Zaloguj lub zarejestruj się aby dodać komentarz
Zgoda na pliki cookie